Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poddanské1024 SGWaAP
0.279zemepanské856 SGWaAP
0.374poddanská3984 SGWaAP
0.442feudálne_panstvo462 SGWaAP
0.447hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.483panstvo46190 SGWaAP
0.487zemepanská495 SGWaAP
0.489zemepán10965 SGWaAP
0.495poddané1252 SGWaAP
0.505ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.516roľnícke2594 SGWaAP
0.521šľachtické1395 SGWaAP
0.532poddanský1401 SGWaAP
0.533zemepanský439 SGWaAP
0.539slobodné_kráľovské5899 SGWaAP
0.544richtárstvo405 SGWaAP
0.549stoličné741 SGWaAP
0.556uhorské7705 SGWaAP
0.557poddaný11979 SGWaAP
0.564zemianske775 SGWaAP
0.564feudál3083 SGWaAP
0.565meštianske845 SGWaAP
0.569poddaná2162 SGWaAP