Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poddanská3984 SGWaAP
0.349zemepán10965 SGWaAP
0.374poddanské1024 SGWaAP
0.398poddaná2162 SGWaAP
0.408zemepanská495 SGWaAP
0.423poddaný11979 SGWaAP
0.426poddanský1401 SGWaAP
0.428želiar2660 SGWaAP
0.444hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.482panstvo46190 SGWaAP
0.487sedliacka_usadlosť557 SGWaAP
0.493poddaný12743 SGWaAP
0.517zemepanské856 SGWaAP
0.530zeman9863 SGWaAP
0.531poddané1252 SGWaAP
0.539feudálna3953 SGWaAP
0.541robotná717 SGWaAP
0.560šľachtická7747 SGWaAP
0.563feudál3083 SGWaAP
0.566šoltýska481 SGWaAP
0.566zemianska4768 SGWaAP
0.569usadlosť19825 SGWaAP
0.578richtárstvo405 SGWaAP