Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poddaný12743 SGWaAP
0.120poddaný11979 SGWaAP
0.322zemepán10965 SGWaAP
0.335poddané1252 SGWaAP
0.345poddaná2162 SGWaAP
0.385feudál3083 SGWaAP
0.388nevoľník3117 SGWaAP
0.441šľachtic27207 SGWaAP
0.456zeman9863 SGWaAP
0.461sedliak27222 SGWaAP
0.466mešťan18882 SGWaAP
0.470veľmož6882 SGWaAP
0.493poddanská3984 SGWaAP
0.497panovník51690 SGWaAP
0.503panstvo46190 SGWaAP
0.518šľachta27175 SGWaAP
0.518veľkostatkár2399 SGWaAP
0.526statkár4923 SGWaAP
0.551poddanstvo2135 SGWaAP
0.561bojar1460 SGWaAP
0.563vrchnosť12910 SGWaAP
0.568urodzený5629 SGWaAP
0.570paholok4903 SGWaAP
0.571vladár10193 SGWaAP
0.577roľník41912 SGWaAP