Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poddané1252 SGWaAP
0.286poddaný11979 SGWaAP
0.323poddaná2162 SGWaAP
0.335poddaný12743 SGWaAP
0.450poddanstvo2135 SGWaAP
0.457panstvo46190 SGWaAP
0.495poddanské1024 SGWaAP
0.498zemepán10965 SGWaAP
0.512feudál3083 SGWaAP
0.531poddanská3984 SGWaAP
0.548zeman9863 SGWaAP
0.549léno1906 SGWaAP
0.563nevoľník3117 SGWaAP
0.579šľachta27175 SGWaAP
0.596sedliak27222 SGWaAP
0.606veľmož6882 SGWaAP
0.606šľachtické1395 SGWaAP
0.609šľachtic27207 SGWaAP
0.615hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.616vrchnosť12910 SGWaAP
0.616feudálny4643 SGWaAP
0.622zemianstvo2507 SGWaAP
0.624panské1867 SGWaAP
0.628panovník51690 SGWaAP