Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poddaná2162 SGWaAP
0.286poddaný11979 SGWaAP
0.323poddané1252 SGWaAP
0.345poddaný12743 SGWaAP
0.398poddanská3984 SGWaAP
0.456zemepán10965 SGWaAP
0.499robotná717 SGWaAP
0.508feudál3083 SGWaAP
0.522panstvo46190 SGWaAP
0.539zeman9863 SGWaAP
0.540šľachta27175 SGWaAP
0.540zemepanská495 SGWaAP
0.559nevoľník3117 SGWaAP
0.566vrchnosť12910 SGWaAP
0.569poddanské1024 SGWaAP
0.584poddanstvo2135 SGWaAP
0.584veľmož6882 SGWaAP
0.584urodzená2769 SGWaAP
0.589šľachtic27207 SGWaAP
0.594feudálna3953 SGWaAP
0.611hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.614sedliak27222 SGWaAP
0.623dŕžava3109 SGWaAP