Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000podateľňa11434 SGWaAP
0.547listinná_podoba3117 SGWaAP
0.578klientske_centrum5312 SGWaAP
0.581doporučená_zásielka2141 SGWaAP
0.587Klientsky957 SGWaAP
0.588doručenka3327 SGWaAP
0.594doručiť78458 SGWaAP
0.606študijné_oddelenie4129 SGWaAP
0.606doručená32771 SGWaAP
0.608elektronická_podateľňa3180 SGWaAP
0.615pošta279400 SGWaAP
0.628úrad1375090 SGWaAP
0.630doručené15696 SGWaAP
0.637stránková3473 SGWaAP
0.648sekretariát39119 SGWaAP
0.651vyplnené_tlačivo2089 SGWaAP
0.653doručený29600 SGWaAP
0.660podacia453 SGWaAP
0.660elektronicky44617 SGWaAP
0.662vyplnený_formulár3279 SGWaAP
0.665písomnosť28947 SGWaAP
0.666ohlasovňa2772 SGWaAP
0.668petičný_hárok5595 SGWaAP