Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000podžupan3090 SGWaAP
0.307palatín7542 SGWaAP
0.313slúžny3204 SGWaAP
0.365vicišpán743 SGWaAP
0.377richtár22876 SGWaAP
0.385prepošt3157 SGWaAP
0.417archidiakon672 SGWaAP
0.419kastelán4573 SGWaAP
0.424uhorský_palatín1120 SGWaAP
0.438superintendent2959 SGWaAP
0.444prísažný1970 SGWaAP
0.450zeman9863 SGWaAP
0.467gróf58759 SGWaAP
0.472stoličný4330 SGWaAP
0.487ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.504jágerský_biskup727 SGWaAP
0.505kanonik9390 SGWaAP