Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pochod101803 SGWaAP
0.348Pochod4672 SGWaAP
0.606dúhový_pochod1383 SGWaAP
0.613protestný_pochod2625 SGWaAP
0.614protest160367 SGWaAP
0.624pochodovať15884 SGWaAP
0.632fakľový806 SGWaAP
0.637Dúhový2828 SGWaAP
0.650sviečkový_pochod654 SGWaAP
0.667Beh13320 SGWaAP
0.687protestný_míting847 SGWaAP
0.687manifestačný611 SGWaAP
0.700maratón79672 SGWaAP
0.704protestná_demonštrácia828 SGWaAP
0.707pietny_akt6546 SGWaAP
0.711míting46215 SGWaAP
0.716lampiónový_sprievod2258 SGWaAP
0.720demonštrácia55258 SGWaAP
0.721smútočný_sprievod919 SGWaAP
0.722protestné_zhromaždenie6554 SGWaAP
0.723prvomájový_sprievod1307 SGWaAP