Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pochmúrnosť1004 SGWaAP
0.202ponurosť441 SGWaAP
0.356pochmúrna9574 SGWaAP
0.371ponurá4273 SGWaAP
0.394melanchólia11028 SGWaAP
0.405bezútešnosť1423 SGWaAP
0.462sivosť415 SGWaAP
0.473ponurý2793 SGWaAP
0.473zádumčivosť724 SGWaAP
0.474pochmúrny6600 SGWaAP
0.475šedivosť777 SGWaAP
0.508pochmúrne3611 SGWaAP
0.509fádnosť966 SGWaAP
0.518melancholická4889 SGWaAP
0.518jednotvárnosť2664 SGWaAP
0.521strohosť2344 SGWaAP
0.527ponuré1490 SGWaAP
0.549pochmúrne2874 SGWaAP
0.551skľúčenosť2916 SGWaAP
0.553pustota817 SGWaAP
0.553dusivá1264 SGWaAP
0.557rozorvanosť882 SGWaAP
0.558chmúrna2828 SGWaAP
0.565tragickosť963 SGWaAP
0.568poetickosť1086 SGWaAP