Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pochmúrne3611 SGWaAP
0.202ponuré1490 SGWaAP
0.364chmúrne569 SGWaAP
0.379hmlisté3573 SGWaAP
0.381bezútešné1097 SGWaAP
0.389depresívne2490 SGWaAP
0.395melancholické1122 SGWaAP
0.396mrazivé5775 SGWaAP
0.425pochmúrna9574 SGWaAP
0.429sychravé2435 SGWaAP
0.431pochmúrny6600 SGWaAP
0.436temné18469 SGWaAP
0.438pochmúrne2874 SGWaAP
0.455nevľúdne2582 SGWaAP
0.470ponurá4273 SGWaAP
0.472daždivé3948 SGWaAP
0.486dusné1631 SGWaAP
0.492ponurý2793 SGWaAP
0.503strašidelné6106 SGWaAP
0.506šedivé1641 SGWaAP
0.508pochmúrnosť1004 SGWaAP
0.526sychravá1357 SGWaAP
0.531fádne1417 SGWaAP