Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pochmúrna9574 SGWaAP
0.149ponurá4273 SGWaAP
0.271chmúrna2828 SGWaAP
0.356pochmúrnosť1004 SGWaAP
0.390pochmúrny6600 SGWaAP
0.401pochmúrne2874 SGWaAP
0.402melancholická4889 SGWaAP
0.414neveselá1189 SGWaAP
0.418bezútešná2682 SGWaAP
0.418deprimujúca1232 SGWaAP
0.425pochmúrne3611 SGWaAP
0.436ponurý2793 SGWaAP
0.448ponurosť441 SGWaAP
0.458tiesnivá1060 SGWaAP
0.458melanchólia11028 SGWaAP
0.461ťaživá5294 SGWaAP
0.478ponuré1490 SGWaAP
0.483trúchlivá634 SGWaAP
0.486pesimistická4311 SGWaAP
0.488zlovestná3029 SGWaAP
0.504temná57637 SGWaAP
0.516desivá14221 SGWaAP
0.519dusná1874 SGWaAP
0.531dusivá1264 SGWaAP