Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pochabý2625 SGWaAP
0.323nerozumný3782 SGWaAP
0.379márnivý1061 SGWaAP
0.392ľahkomyseľný1838 SGWaAP
0.410detinský3070 SGWaAP
0.422hlúpy56323 SGWaAP
0.434pochábeľ774 SGWaAP
0.450domýšľavý998 SGWaAP
0.451pomätený3085 SGWaAP
0.461nerozvážny1932 SGWaAP
0.462opovážlivý554 SGWaAP
0.474ničomný834 SGWaAP
0.476bezočivý3352 SGWaAP
0.478samopašný692 SGWaAP
0.481zlomyseľný5979 SGWaAP
0.484naničhodný1277 SGWaAP
0.490trúfalý1467 SGWaAP
0.500márnomyseľný915 SGWaAP
0.507prostoduchý1347 SGWaAP
0.508podlý4648 SGWaAP
0.510samoľúby3416 SGWaAP
0.513ľstivý2051 SGWaAP
0.515chvastúň811 SGWaAP
0.517namyslený6988 SGWaAP