Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pochabá2148 SGWaAP
0.325márnivá1316 SGWaAP
0.354ľahkomyseľná888 SGWaAP
0.421hlúpa41597 SGWaAP
0.424nerozumná2402 SGWaAP
0.435márnomyseľná400 SGWaAP
0.442detinská3760 SGWaAP
0.448naivná19994 SGWaAP
0.461zlomyseľná3511 SGWaAP
0.473pochabosť3225 SGWaAP
0.477samoľúba928 SGWaAP
0.494mrzká1401 SGWaAP
0.496nerozvážna792 SGWaAP
0.498ľahkovážna880 SGWaAP
0.498cnostná1712 SGWaAP
0.499roztopašná1211 SGWaAP
0.502bezočivá2063 SGWaAP
0.506namyslená3084 SGWaAP
0.511pojašená976 SGWaAP
0.512prostoduchá847 SGWaAP
0.512pomätená1722 SGWaAP
0.514samopašná488 SGWaAP
0.519trúfalá947 SGWaAP
0.519sebecká6018 SGWaAP
0.519hlúpučká704 SGWaAP