Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pobrežné4582 SGWaAP
0.288prístavné8804 SGWaAP
0.330pobrežie107140 SGWaAP
0.339prímorské4661 SGWaAP
0.352pobrežná13282 SGWaAP
0.389východné_pobrežie9896 SGWaAP
0.398vnútrozemské1090 SGWaAP
0.401južné_pobrežie3846 SGWaAP
0.415západné_pobrežie8982 SGWaAP
0.433záliv33873 SGWaAP
0.436juhozápadné_pobrežie875 SGWaAP
0.439severozápadné_pobrežie1011 SGWaAP
0.439atlantické_pobrežie826 SGWaAP
0.439severovýchodné_pobrežie1074 SGWaAP
0.448pobrežie_stredozemné2136 SGWaAP
0.456prímorské_letovisko3359 SGWaAP
0.456juhovýchodné_pobrežie1043 SGWaAP
0.457morské_pobrežie3014 SGWaAP
0.467vnútrozemie17596 SGWaAP
0.477stredomorské1860 SGWaAP
0.485turistické_letovisko1293 SGWaAP
0.485polostrov22024 SGWaAP
0.494pobrežný5766 SGWaAP
0.494tichomorské_pobrežie584 SGWaAP
0.500stredozemné742 SGWaAP