Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pobrežie_stredozemné2136 SGWaAP
0.310pobrežie107140 SGWaAP
0.316južné_pobrežie3846 SGWaAP
0.354Jadranský_more3068 SGWaAP
0.361Egejský_more1739 SGWaAP
0.361jadranské_pobrežie1070 SGWaAP
0.367západné_pobrežie8982 SGWaAP
0.368juhozápadné_pobrežie875 SGWaAP
0.369juhovýchodné_pobrežie1043 SGWaAP
0.370pobrežie_jadranské612 SGWaAP
0.371severozápadné_pobrežie1011 SGWaAP
0.372egejské_more2301 SGWaAP
0.385stredozemné_more19625 SGWaAP
0.396jadranské_more2868 SGWaAP
0.400východné_pobrežie9896 SGWaAP
0.404prímorské4661 SGWaAP
0.404poloostrov5561 SGWaAP
0.408prímorské_letovisko3359 SGWaAP
0.414atlantické_pobrežie826 SGWaAP
0.414Sicília15880 SGWaAP
0.415iónske779 SGWaAP
0.421morské_pobrežie3014 SGWaAP
0.427polostrov22024 SGWaAP