Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pobrežie_Slonovina1859 SGWaAP
0.159pobrežie_slonovina1679 SGWaAP
0.223Pobrežie_slonovina1805 SGWaAP
0.256Pobrežie_Slonovina2103 SGWaAP
0.273Ghana8280 SGWaAP
0.282Kamerun7906 SGWaAP
0.317Senegal5734 SGWaAP
0.319Nigéria18023 SGWaAP
0.321Brazília94977 SGWaAP
0.323Honduras6275 SGWaAP
0.324Uruguaj10332 SGWaAP
0.338Alžírsko13945 SGWaAP
0.348Argentína52043 SGWaAP
0.358Paraguaj9416 SGWaAP
0.364Togo3063 SGWaAP
0.371Kolumbia22960 SGWaAP
0.377Mozambik3950 SGWaAP
0.386Angola7602 SGWaAP
0.387juhoafrická_republika14568 SGWaAP
0.390Gabon1465 SGWaAP
0.410Ekvádor10989 SGWaAP
0.411Kostarika9099 SGWaAP
0.412Čile18997 SGWaAP
0.418Burundi2863 SGWaAP
0.420Rovníkový_Guinea495 SGWaAP
0.422Burkina921 SGWaAP
0.427Bolívia11310 SGWaAP
0.427Zimbabwe9492 SGWaAP
0.427Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.430Salvádor1683 SGWaAP
0.434Venezuela24056 SGWaAP
0.448Peru21613 SGWaAP
0.448Gambia1545 SGWaAP
0.451Etiópia14068 SGWaAP
0.453Zambia3836 SGWaAP
0.454stredoafrická_republika1290 SGWaAP
0.459Guatemala7579 SGWaAP
0.460Benin2442 SGWaAP
0.470Juhoafrický_republika6332 SGWaAP
0.472Zair1426 SGWaAP
0.473Sudán12918 SGWaAP
0.475Stredoafrický_republika1119 SGWaAP
0.475Maroko23932 SGWaAP
0.476Nikaragua4345 SGWaAP
0.478Tobago1973 SGWaAP
0.481Niger3522 SGWaAP
0.483Libéria3631 SGWaAP
0.491Kongo13413 SGWaAP