Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pobočník5127 SGWaAP
0.354plukovník35476 SGWaAP
0.431veliteľ145290 SGWaAP
0.452poručík23502 SGWaAP
0.453adjutant442 SGWaAP
0.463nadporučík8087 SGWaAP
0.464generál101289 SGWaAP
0.464dôstojník75659 SGWaAP
0.481desiatnik4970 SGWaAP
0.496poľný_maršal1266 SGWaAP
0.500komandant726 SGWaAP
0.511strážmajster4078 SGWaAP
0.517veliaci_dôstojník958 SGWaAP
0.518miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.518komorník8668 SGWaAP
0.520vrchný_veliteľ3017 SGWaAP
0.528podplukovník8662 SGWaAP
0.530podporučík1975 SGWaAP
0.533chránenec3414 SGWaAP
0.542spolubojovník7778 SGWaAP
0.547seržant11907 SGWaAP
0.556práporčík2445 SGWaAP
0.556švagor22938 SGWaAP
0.561admirál9855 SGWaAP
0.562kaprál1942 SGWaAP