Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pobaltský5274 SGWaAP
0.275pobaltská7155 SGWaAP
0.378Pobaltský491 SGWaAP
0.426baltský1206 SGWaAP
0.438Lotyšsko43996 SGWaAP
0.458Litva46038 SGWaAP
0.464Estónsko34538 SGWaAP
0.469východoeurópsky6067 SGWaAP
0.481baltický767 SGWaAP
0.493Poľsko370602 SGWaAP
0.513Bielorusko57873 SGWaAP
0.517bývalé_ZSSR2579 SGWaAP
0.525Rumunsko116902 SGWaAP
0.532Ukrajina298992 SGWaAP
0.548Rusko609061 SGWaAP
0.549SNŠ3513 SGWaAP
0.550západoeurópsky6955 SGWaAP
0.553Gruzínsko36146 SGWaAP
0.554Bulharsko90408 SGWaAP
0.555Fínsko90895 SGWaAP
0.562Balkán29654 SGWaAP