Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pobaltská7155 SGWaAP
0.275pobaltský5274 SGWaAP
0.373Estónsko34538 SGWaAP
0.395Lotyšsko43996 SGWaAP
0.404Pobaltský491 SGWaAP
0.414Litva46038 SGWaAP
0.444bývalé_ZSSR2579 SGWaAP
0.457východoeurópska6808 SGWaAP
0.458Poľsko370602 SGWaAP
0.464Rumunsko116902 SGWaAP
0.468Bielorusko57873 SGWaAP
0.468Bulharsko90408 SGWaAP
0.494Ukrajina298992 SGWaAP
0.502stredoázijská2241 SGWaAP
0.504Fínsko90895 SGWaAP
0.512Slovinsko80021 SGWaAP
0.513Gruzínsko36146 SGWaAP
0.514Moldavsko17226 SGWaAP
0.529Kazachstan27404 SGWaAP
0.531Nórsko86347 SGWaAP
0.531ruská_federácia27279 SGWaAP