Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000požiarna_zbrojnica4415 SGWaAP
0.128hasičská_zbrojnica4328 SGWaAP
0.447obecný_úrad90886 SGWaAP
0.481zbrojnica4399 SGWaAP
0.561prístavba29183 SGWaAP
0.562sokolovňa1594 SGWaAP
0.569zvonička1230 SGWaAP
0.573Obecný17062 SGWaAP
0.577Sokolovňa781 SGWaAP
0.577MNV8461 SGWaAP
0.588zvonica16688 SGWaAP
0.591futbalové_ihrisko25140 SGWaAP
0.602fara47850 SGWaAP
0.607autobusové_nástupište1757 SGWaAP
0.610ľadovňa1797 SGWaAP
0.610Priekopa3705 SGWaAP