Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000požehnanie75787 SGWaAP
0.398božie_požehnanie10737 SGWaAP
0.430požehnať28550 SGWaAP
0.451požehnávať7069 SGWaAP
0.482Požehnanie872 SGWaAP
0.492dobrodenie7239 SGWaAP
0.505božia_milosť21794 SGWaAP
0.520požehnané4579 SGWaAP
0.524žehnať18030 SGWaAP
0.532apoštolské_požehnanie1799 SGWaAP
0.533milosť144401 SGWaAP
0.542požehnaná9547 SGWaAP
0.548Nebeský_Otec2197 SGWaAP
0.549pomazanie7412 SGWaAP
0.554vyprosovať8908 SGWaAP
0.581požehnaný20642 SGWaAP
0.595Duch_svätý56246 SGWaAP
0.596milosrdenstvo57060 SGWaAP
0.599božia234147 SGWaAP
0.603modlitba361851 SGWaAP