Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000požehnaný20642 SGWaAP
0.424požehnaná9547 SGWaAP
0.432požehnané4579 SGWaAP
0.485šťastlivý1467 SGWaAP
0.493milostiplný512 SGWaAP
0.520božie_požehnanie10737 SGWaAP
0.527radostný22261 SGWaAP
0.559požehnávať7069 SGWaAP
0.561žehnať18030 SGWaAP
0.568požehnať28550 SGWaAP
0.576božia_milosť21794 SGWaAP
0.581požehnanie75787 SGWaAP
0.588milostivý11499 SGWaAP
0.592Pán39835 SGWaAP
0.600milostiplná524 SGWaAP
0.611vyprosovať8908 SGWaAP
0.613Nebeský_Otec2197 SGWaAP
0.617blažený9971 SGWaAP
0.637Všemohúci8611 SGWaAP
0.643dobrotivý6652 SGWaAP
0.646Duch_svätý56246 SGWaAP
0.649šťastný266863 SGWaAP
0.654boží175585 SGWaAP