Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poľsko1920 SGWaAP
0.395maďarsko4190 SGWaAP
0.444poľské_pohraničie572 SGWaAP
0.502rakúsko7269 SGWaAP
0.511pohraničie11475 SGWaAP
0.550moravsko1952 SGWaAP
0.555československo1039 SGWaAP
0.558česko39543 SGWaAP
0.582rumunsko574 SGWaAP
0.597poľská110622 SGWaAP
0.600taliansko1996 SGWaAP
0.611španielsko790 SGWaAP
0.615Podkarpatský785 SGWaAP
0.623uhorsko565 SGWaAP
0.632švajčiarsko466 SGWaAP