Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poľský148383 SGWaAP
0.280litovský6255 SGWaAP
0.328rumunský27788 SGWaAP
0.402český497788 SGWaAP
0.424ukrajinský71137 SGWaAP
0.430nemecký395230 SGWaAP
0.433rakúsky98369 SGWaAP
0.440slovinský15506 SGWaAP
0.441maďarský200544 SGWaAP
0.467lotyšský6232 SGWaAP
0.480bulharský21071 SGWaAP
0.484moldavský3554 SGWaAP
0.485estónsky5284 SGWaAP
0.495gruzínsky9366 SGWaAP
0.497bieloruský12993 SGWaAP
0.499poľské32297 SGWaAP
0.500ruský315966 SGWaAP
0.510srbský38720 SGWaAP
0.516poľská110622 SGWaAP
0.517Poľský9661 SGWaAP
0.522slovenský2089832 SGWaAP
0.525krakovský3320 SGWaAP
0.525chorvátsky31160 SGWaAP
0.526francúzsky240138 SGWaAP
0.540holandský50778 SGWaAP