Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poľské_pohraničie572 SGWaAP
0.385pohraničie11475 SGWaAP
0.444poľsko1920 SGWaAP
0.541prihraničné1319 SGWaAP
0.563prihraničná4701 SGWaAP
0.570Zakarpatský_Ukrajina1017 SGWaAP
0.573prihraničný_región2428 SGWaAP
0.590Spiš60889 SGWaAP
0.594české_pohraničie1074 SGWaAP
0.594podkarpatské410 SGWaAP
0.605Orava99316 SGWaAP
0.608sliezske587 SGWaAP