Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poľské32297 SGWaAP
0.270rumunské6402 SGWaAP
0.322litovské1932 SGWaAP
0.349nemecké65522 SGWaAP
0.381maďarské41866 SGWaAP
0.388ukrajinské14529 SGWaAP
0.415bulharské5693 SGWaAP
0.426bieloruské2305 SGWaAP
0.426rakúske24234 SGWaAP
0.430české82715 SGWaAP
0.435slovinské3678 SGWaAP
0.452srbské7906 SGWaAP
0.460estónske1293 SGWaAP
0.468gruzínske3568 SGWaAP
0.474švédske9983 SGWaAP
0.475sliezske587 SGWaAP
0.482slovenské385970 SGWaAP
0.486ruské61847 SGWaAP
0.487krakovské768 SGWaAP
0.490Poľský9661 SGWaAP
0.491varšavské1247 SGWaAP
0.499poľský148383 SGWaAP
0.504lotyšské1419 SGWaAP
0.507talianske39117 SGWaAP
0.508poľská110622 SGWaAP