Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poľská110622 SGWaAP
0.312rumunská20168 SGWaAP
0.316litovská4429 SGWaAP
0.348Poľský9661 SGWaAP
0.408maďarská166817 SGWaAP
0.412lotyšská4872 SGWaAP
0.421nemecká244363 SGWaAP
0.426slovinská11332 SGWaAP
0.427česká395551 SGWaAP
0.439ukrajinská63411 SGWaAP
0.443rakúska84050 SGWaAP
0.457estónska3657 SGWaAP
0.497gruzínska7264 SGWaAP
0.508poľské32297 SGWaAP
0.508chorvátska21445 SGWaAP
0.512srbská33072 SGWaAP
0.513ruská234840 SGWaAP
0.516poľský148383 SGWaAP
0.522nórska19067 SGWaAP
0.536Rumunský1887 SGWaAP
0.546azerbajdžanská1641 SGWaAP
0.546bieloruská8646 SGWaAP
0.547moravská12470 SGWaAP
0.549francúzska159692 SGWaAP
0.552macedónska4016 SGWaAP
0.554sliezska1190 SGWaAP
0.555juhoslovanská6642 SGWaAP
0.567bulharská18738 SGWaAP
0.568krakovská1688 SGWaAP
0.575Poľsko370602 SGWaAP
0.575slovenská2572665 SGWaAP
0.576Maďarský32066 SGWaAP
0.577Litovský999 SGWaAP
0.578albánska6725 SGWaAP
0.580čiernohorská1948 SGWaAP
0.594švédska44658 SGWaAP
0.597poľsko1920 SGWaAP
0.601východoeurópska6808 SGWaAP
0.610turecká48721 SGWaAP
0.611varšavská3470 SGWaAP
0.612bavorská6501 SGWaAP
0.613Český76345 SGWaAP
0.616Varšava44700 SGWaAP
0.617tamojšia47268 SGWaAP
0.620arménska4549 SGWaAP
0.627kazašská3580 SGWaAP