Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poľovnícky17664 SGWaAP
0.391lovecký7840 SGWaAP
0.442poľovnícka24033 SGWaAP
0.459poľovnícke4574 SGWaAP
0.502Poľovnícky1225 SGWaAP
0.514poľovník54026 SGWaAP
0.541poľovný8458 SGWaAP
0.558sokoliarsky1099 SGWaAP
0.577poľovnícka_trofej1733 SGWaAP
0.592diviačí609 SGWaAP
0.596poľovníctvo24866 SGWaAP
0.597srnčí1353 SGWaAP
0.600Lovecký1220 SGWaAP
0.603zverník422 SGWaAP
0.604ovčiarsky737 SGWaAP
0.615poľovnícky_revír937 SGWaAP
0.617poľovná3743 SGWaAP
0.624poľovačka27736 SGWaAP
0.625lovecká8335 SGWaAP
0.630kynologický4133 SGWaAP
0.631včelársky4016 SGWaAP
0.633poľovná_zver2415 SGWaAP
0.647jeleň34391 SGWaAP
0.648salašnícky599 SGWaAP