Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.327lesníctvo13192 SGWaAP
0.386lesné_hospodárstvo13464 SGWaAP
0.396hospodárstvo243369 SGWaAP
0.410potravinárstvo14882 SGWaAP
0.466pôdohospodárstvo28640 SGWaAP
0.467farmárstvo732 SGWaAP
0.471poľnohospodárska118219 SGWaAP
0.473spracovateľský_priemysel4136 SGWaAP
0.473zeleninárstvo1288 SGWaAP
0.481ovocinárstvo3867 SGWaAP
0.484drevársky_priemysel1467 SGWaAP
0.488poľnohospodársky65860 SGWaAP
0.493chov_dobytok4118 SGWaAP
0.493poľnohospodárska_prvovýroba2438 SGWaAP
0.501rybné_hospodárstvo3745 SGWaAP
0.501vodohospodárstvo979 SGWaAP
0.503drevospracujúci_priemysel2981 SGWaAP
0.511potravinársky_priemysel12815 SGWaAP
0.514vodné_hospodárstvo10358 SGWaAP
0.516agropotravinárstvo594 SGWaAP
0.518poľnohospodárske12293 SGWaAP
0.519agrosektor4138 SGWaAP
0.523chov_hovädzí1994 SGWaAP
0.524agrárny_sektor1067 SGWaAP