Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poľnohospodárske12293 SGWaAP
0.424potravinárske3349 SGWaAP
0.433poľnohospodársky65860 SGWaAP
0.475poľnohospodárska118219 SGWaAP
0.485Poľnohospodársky4323 SGWaAP
0.492priemyselné26431 SGWaAP
0.514hospodárske29692 SGWaAP
0.518poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.540lesnícke4443 SGWaAP
0.555lesníctvo13192 SGWaAP
0.558záhradnícke1080 SGWaAP
0.560hospodárske_zviera16857 SGWaAP
0.581agrárne1008 SGWaAP
0.581drevárske882 SGWaAP
0.587poľnohosp2405 SGWaAP
0.594včelárske1025 SGWaAP
0.595ovocinárstvo3867 SGWaAP
0.599zeleninárstvo1288 SGWaAP
0.599poľnohospodárske_družstvo10654 SGWaAP
0.603mechanizácia7805 SGWaAP
0.603remeselnícke1089 SGWaAP
0.609chov_hovädzí1994 SGWaAP
0.617včelárstvo7725 SGWaAP