Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poľnohospodárska_prvovýroba2438 SGWaAP
0.409prvovýroba4201 SGWaAP
0.434agrosektor4138 SGWaAP
0.453drevospracujúci_priemysel2981 SGWaAP
0.460spracovateľský_priemysel4136 SGWaAP
0.465agropotravinársky2429 SGWaAP
0.473lesné_hospodárstvo13464 SGWaAP
0.481chov_hovädzí1994 SGWaAP
0.493poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.506poľnohospodársky65860 SGWaAP
0.508poľnohospodárska118219 SGWaAP
0.516chov_ošípaná1952 SGWaAP
0.520agropodnik557 SGWaAP
0.521agrárny_sektor1067 SGWaAP
0.524agropodnikateľ1761 SGWaAP
0.534akvakultúra2439 SGWaAP
0.534lesníctvo13192 SGWaAP
0.537potravinárstvo14882 SGWaAP
0.544prvovýrobca5797 SGWaAP
0.548poľnohospodár56722 SGWaAP
0.548potravinársky_priemysel12815 SGWaAP
0.552pôdohospodárstvo28640 SGWaAP
0.572drevársky_priemysel1467 SGWaAP