Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poľnohospodár56722 SGWaAP
0.233farmár64508 SGWaAP
0.402pestovateľ32603 SGWaAP
0.409pôdohospodár659 SGWaAP
0.423agropodnikateľ1761 SGWaAP
0.453potravinár5317 SGWaAP
0.457prvovýrobca5797 SGWaAP
0.465farmáriť950 SGWaAP
0.467roľník41912 SGWaAP
0.500poľnohospodársky65860 SGWaAP
0.511ovocinár2995 SGWaAP
0.511agrosektor4138 SGWaAP
0.548poľnohospodárska_prvovýroba2438 SGWaAP
0.550agropodnik557 SGWaAP
0.550vinohradník12843 SGWaAP
0.559poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.561zeleninár1097 SGWaAP
0.571včelár27616 SGWaAP
0.586cukrová_repa8770 SGWaAP
0.590agrárny_sektor1067 SGWaAP
0.598chovateľ68251 SGWaAP
0.605poľnohospodárska_plodina6097 SGWaAP
0.607záhradkár25523 SGWaAP
0.617hydinár1539 SGWaAP