Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poľnohosp2405 SGWaAP
0.402chov_dobytok4118 SGWaAP
0.420drevorubačstvo699 SGWaAP
0.435povozníctvo499 SGWaAP
0.491pastierstvo1875 SGWaAP
0.507dobytkárstvo535 SGWaAP
0.532poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.546roľníctvo3421 SGWaAP
0.554tkáčstvo1114 SGWaAP
0.554chov_hovädzí1994 SGWaAP
0.580ovocinárstvo3867 SGWaAP
0.587poľnohospodárske12293 SGWaAP
0.592drevársky_priemysel1467 SGWaAP
0.610malovýroba721 SGWaAP
0.612lesníctvo13192 SGWaAP
0.615garbiarstvo493 SGWaAP
0.623zeleninárstvo1288 SGWaAP
0.624vinohradníctvo10535 SGWaAP
0.625poľnohospodársky65860 SGWaAP
0.625kováčstvo2832 SGWaAP
0.628poľnohospodárska118219 SGWaAP
0.651mechanizácia7805 SGWaAP
0.652drevospracujúci_priemysel2981 SGWaAP
0.653lesné_hospodárstvo13464 SGWaAP