Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poľný_maršal1266 SGWaAP
0.345maršal8758 SGWaAP
0.411generál101289 SGWaAP
0.427admirál9855 SGWaAP
0.430vrchný_veliteľ3017 SGWaAP
0.468plukovník35476 SGWaAP
0.472ríšsky_kancelár731 SGWaAP
0.476generálplukovník1209 SGWaAP
0.479veliteľ145290 SGWaAP
0.484arcivojvoda2732 SGWaAP
0.489adjutant442 SGWaAP
0.496pobočník5127 SGWaAP
0.498miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.500generálmajor4933 SGWaAP
0.508arciknieža1160 SGWaAP
0.511vojvodca8873 SGWaAP
0.519granátnik656 SGWaAP
0.523náčelník_štáb3621 SGWaAP
0.527ríšsky3212 SGWaAP
0.529Napoleon19225 SGWaAP
0.529gróf58759 SGWaAP