Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000počestné482 SGWaAP
0.456cnostné649 SGWaAP
0.491ctihodné470 SGWaAP
0.503bezúhonné436 SGWaAP
0.542zbožné1827 SGWaAP
0.555vznešené8432 SGWaAP
0.585počestná1540 SGWaAP
0.588cudné670 SGWaAP
0.593ohavné1961 SGWaAP
0.595nemravné1617 SGWaAP
0.610sedliacke1247 SGWaAP
0.613svetské4784 SGWaAP
0.623bezbožné1130 SGWaAP
0.626hriešne5061 SGWaAP
0.627počestný2196 SGWaAP
0.634podlé1826 SGWaAP
0.637ošklivé520 SGWaAP
0.642nehodné1523 SGWaAP
0.642pyšné2253 SGWaAP
0.646mrzké848 SGWaAP
0.650súce1874 SGWaAP
0.651zvrhlé1534 SGWaAP
0.652namyslené582 SGWaAP
0.655nábožné1272 SGWaAP
0.656opravdivé2594 SGWaAP