Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poézia145669 SGWaAP
0.201próza93263 SGWaAP
0.253ľúbostná_poézia1122 SGWaAP
0.325lyrika10926 SGWaAP
0.328básnická21945 SGWaAP
0.338báseň193361 SGWaAP
0.379literárna122170 SGWaAP
0.379ľúbostná_lyrika714 SGWaAP
0.403Poézia2045 SGWaAP
0.407poetická10589 SGWaAP
0.411lyrická9112 SGWaAP
0.420básnický16809 SGWaAP
0.430esejistika949 SGWaAP
0.450esejistická1599 SGWaAP
0.457poetika20638 SGWaAP
0.467poetka11471 SGWaAP
0.475Buzássy2179 SGWaAP
0.477recitácia5467 SGWaAP
0.478piesňová2384 SGWaAP
0.482prozaická8758 SGWaAP
0.483umelecký_prednes6170 SGWaAP