Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000plzenská2169 SGWaAP
0.430brnianska3336 SGWaAP
0.433Plzenský1174 SGWaAP
0.469ostravská3877 SGWaAP
0.505Plzeň34859 SGWaAP
0.531pražská43866 SGWaAP
0.554varšavská3470 SGWaAP
0.564olomoucká1215 SGWaAP
0.574košická78029 SGWaAP
0.576trebišovská2694 SGWaAP
0.600Český_Budějovice9341 SGWaAP
0.611opavská634 SGWaAP
0.614popradská15377 SGWaAP
0.615Pražský7844 SGWaAP
0.616karlovarská1204 SGWaAP
0.616prešovská45892 SGWaAP
0.619Ostravský1077 SGWaAP
0.619juhočeská1041 SGWaAP