Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000plynová_komora5315 SGWaAP
0.373koncentrák6007 SGWaAP
0.394koncentračný_tábor32362 SGWaAP
0.403vyhladzovací_tábor3205 SGWaAP
0.458Osvienčim17526 SGWaAP
0.502nacistický_koncentračný1672 SGWaAP
0.539láger4298 SGWaAP
0.540dobytčí_vagón685 SGWaAP
0.548gulag8004 SGWaAP
0.563nacista32919 SGWaAP
0.597esesák3260 SGWaAP
0.602osvienčimský639 SGWaAP