Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000plutokracia553 SGWaAP
0.301oligarchia6822 SGWaAP
0.461globalistická486 SGWaAP
0.463despocia408 SGWaAP
0.468etatizmus1393 SGWaAP
0.469pseudodemokracia407 SGWaAP
0.472autokracia1058 SGWaAP
0.496vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.502etatistická420 SGWaAP
0.510veľkokapitál675 SGWaAP
0.522globalizmus815 SGWaAP
0.529kapitalizmus65672 SGWaAP
0.534kapitalistická11577 SGWaAP
0.538neokolonializmus512 SGWaAP
0.543aristokracia7168 SGWaAP
0.545diktatúra24909 SGWaAP
0.552despotizmus1477 SGWaAP
0.556buržoázia8590 SGWaAP
0.559imperializmus6287 SGWaAP
0.562kapitalista14057 SGWaAP
0.565samovláda809 SGWaAP
0.566absolutistická947 SGWaAP
0.570imperialistická2821 SGWaAP
0.572kolektivizmus1831 SGWaAP
0.572svetovláda2471 SGWaAP
0.573svetovládna416 SGWaAP
0.589oligarcha22234 SGWaAP
0.592proletariát6763 SGWaAP
0.593autokrat1134 SGWaAP
0.594mocenská17357 SGWaAP
0.594diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.597kapitalistický11913 SGWaAP
0.597liberalizmus19638 SGWaAP
0.598elitár542 SGWaAP