Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000plutokracia553 SGWaAP
0.301oligarchia6822 SGWaAP
0.461globalistická486 SGWaAP
0.463despocia408 SGWaAP
0.468etatizmus1393 SGWaAP
0.469pseudodemokracia407 SGWaAP
0.472autokracia1058 SGWaAP
0.496vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.502etatistická420 SGWaAP
0.510veľkokapitál675 SGWaAP
0.522globalizmus815 SGWaAP
0.529kapitalizmus65672 SGWaAP
0.534kapitalistická11577 SGWaAP
0.538neokolonializmus512 SGWaAP
0.543aristokracia7168 SGWaAP
0.545diktatúra24909 SGWaAP