Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pluralizmus5010 SGWaAP
0.309pluralita10590 SGWaAP
0.372relativizmus5097 SGWaAP
0.384pluralistická774 SGWaAP
0.386sekularizmus3288 SGWaAP
0.408pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.408pluralitná2549 SGWaAP
0.412liberalizmus19638 SGWaAP
0.443liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.445fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.481demokracia263683 SGWaAP
0.481humanizmus17405 SGWaAP
0.482konzervativizmus7677 SGWaAP
0.489morálny_relativizmus899 SGWaAP
0.498individualizmus8799 SGWaAP
0.499diskurz14136 SGWaAP
0.500pluralitný2288 SGWaAP
0.509sekularizácia3910 SGWaAP
0.510demokratizmus1136 SGWaAP
0.510sekulárna5098 SGWaAP
0.523demokratický64512 SGWaAP
0.525totalitarizmus2624 SGWaAP
0.527demokratizácia9510 SGWaAP
0.531kolektivizmus1831 SGWaAP
0.533racionalizmus3906 SGWaAP
0.536demokratická111670 SGWaAP
0.540nacionalizmus26046 SGWaAP
0.541radikalizmus4674 SGWaAP
0.542svetonázorová2059 SGWaAP
0.542svetonázor16564 SGWaAP
0.542étos3855 SGWaAP
0.542demokratickosť1178 SGWaAP
0.546voluntarizmus681 SGWaAP
0.547liberálna27803 SGWaAP
0.547postmodernizmus1877 SGWaAP
0.550regionalizmus1156 SGWaAP
0.551náboženský_fundamentalizmus728 SGWaAP
0.552ideológia68602 SGWaAP
0.557globalizmus815 SGWaAP
0.557dogmatizmus2038 SGWaAP
0.558pluralitné724 SGWaAP
0.559tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.559nihilizmus3239 SGWaAP
0.560utilitarizmus1208 SGWaAP
0.561marxizmus13099 SGWaAP