Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pluralizmus5010 SGWaAP
0.309pluralita10590 SGWaAP
0.372relativizmus5097 SGWaAP
0.384pluralistická774 SGWaAP
0.386sekularizmus3288 SGWaAP
0.408pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.408pluralitná2549 SGWaAP
0.412liberalizmus19638 SGWaAP
0.443liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.445fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.481demokracia263683 SGWaAP
0.481humanizmus17405 SGWaAP
0.482konzervativizmus7677 SGWaAP
0.489morálny_relativizmus899 SGWaAP
0.498individualizmus8799 SGWaAP
0.499diskurz14136 SGWaAP
0.500pluralitný2288 SGWaAP
0.509sekularizácia3910 SGWaAP
0.510demokratizmus1136 SGWaAP
0.510sekulárna5098 SGWaAP
0.523demokratický64512 SGWaAP
0.525totalitarizmus2624 SGWaAP
0.527demokratizácia9510 SGWaAP