Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pluralitný2288 SGWaAP
0.454pluralita10590 SGWaAP
0.481pluralitné724 SGWaAP
0.493unitárny2213 SGWaAP
0.494demokratický64512 SGWaAP
0.495pluralitná2549 SGWaAP
0.500pluralizmus5010 SGWaAP
0.509pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.550pluralistický425 SGWaAP
0.556totalitný9859 SGWaAP
0.571pluralistická774 SGWaAP
0.602liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.604pomerný_volebný739 SGWaAP
0.607centralistický969 SGWaAP
0.622demokratické26181 SGWaAP
0.630paternalistický574 SGWaAP
0.634zastupiteľská_demokracia2318 SGWaAP
0.638trhové_hospodárstvo7399 SGWaAP
0.639sekulárny6815 SGWaAP
0.640demokracia263683 SGWaAP
0.642kolektivistický424 SGWaAP
0.644demokratická111670 SGWaAP
0.647parlamentarizmus2058 SGWaAP