Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pluralitné724 SGWaAP
0.451pluralitná2549 SGWaAP
0.481pluralitný2288 SGWaAP
0.504demokratické26181 SGWaAP
0.522pluralita10590 SGWaAP
0.551pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.558pluralizmus5010 SGWaAP
0.571pluralistická774 SGWaAP
0.587liberálne6296 SGWaAP
0.633sekulárne1752 SGWaAP
0.635rovnoprávne1063 SGWaAP
0.642názorová_pluralita635 SGWaAP
0.642apolitické743 SGWaAP
0.647svetonázorové679 SGWaAP
0.653pluralistický425 SGWaAP
0.653demokratická111670 SGWaAP
0.658názorové1469 SGWaAP
0.658nacionálne837 SGWaAP
0.659sociálnodemokratické703 SGWaAP
0.660ľavicové5710 SGWaAP
0.663svetonázorovo414 SGWaAP
0.665totalitné2380 SGWaAP
0.667slobodné41961 SGWaAP
0.668buržoázne1014 SGWaAP