Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.408pluralizmus5010 SGWaAP
0.425demokratický64512 SGWaAP
0.427pluralitná2549 SGWaAP
0.429demokracia263683 SGWaAP
0.437liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.461trhové_hospodárstvo7399 SGWaAP
0.469demokratická111670 SGWaAP
0.494pluralistická774 SGWaAP
0.507demokratizácia9510 SGWaAP
0.509pluralitný2288 SGWaAP
0.509zastupiteľská_demokracia2318 SGWaAP
0.516demokratické26181 SGWaAP
0.539autokracia1058 SGWaAP
0.551pluralitné724 SGWaAP
0.575liberalizmus19638 SGWaAP
0.579autoritársky_režim1520 SGWaAP
0.583pluralita10590 SGWaAP
0.584demokratickosť1178 SGWaAP
0.587diktatúra24909 SGWaAP
0.588parlamentarizmus2058 SGWaAP
0.588pseudodemokracia407 SGWaAP
0.595mierové_spolunažívanie748 SGWaAP
0.598sekularizmus3288 SGWaAP
0.599diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.603totalitný9859 SGWaAP
0.603pluralistický425 SGWaAP
0.606trhovo_orientovaná552 SGWaAP
0.609demokratizačný_proces1537 SGWaAP
0.611demokratizmus1136 SGWaAP
0.617kolektivizmus1831 SGWaAP
0.620kapitalizmus65672 SGWaAP
0.620autoritárstvo1271 SGWaAP
0.622autoritárska1652 SGWaAP
0.627konštitučná_monarchia1327 SGWaAP
0.632mierové_spolužitie961 SGWaAP
0.632rovnostárska689 SGWaAP
0.635dirigizmus672 SGWaAP