Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pluralitná2549 SGWaAP
0.320pluralistická774 SGWaAP
0.402demokratická111670 SGWaAP
0.408pluralizmus5010 SGWaAP
0.427pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.451pluralitné724 SGWaAP
0.452pluralita10590 SGWaAP
0.495pluralitný2288 SGWaAP
0.506demokracia263683 SGWaAP
0.516zastupiteľská_demokracia2318 SGWaAP
0.523demokratický64512 SGWaAP
0.537sekulárna5098 SGWaAP
0.541liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.546totalitná8415 SGWaAP
0.562demokratizácia9510 SGWaAP
0.579pseudodemokracia407 SGWaAP
0.582liberálna27803 SGWaAP
0.587politická608959 SGWaAP
0.590demokratické26181 SGWaAP
0.592slobodná84323 SGWaAP
0.593autokracia1058 SGWaAP
0.599diktatúra24909 SGWaAP
0.600kapitalistická11577 SGWaAP
0.607globalizovaná1490 SGWaAP
0.608Demokracia2100 SGWaAP
0.610autoritárska1652 SGWaAP
0.616väčšinová9991 SGWaAP
0.617názorová_pluralita635 SGWaAP
0.620parlamentarizmus2058 SGWaAP
0.621demokraticky9268 SGWaAP
0.627ideológia68602 SGWaAP
0.627kolektivistická547 SGWaAP
0.628totalitný9859 SGWaAP
0.630trhové_hospodárstvo7399 SGWaAP
0.631demokratickosť1178 SGWaAP
0.631pluralistický425 SGWaAP
0.634sekularizmus3288 SGWaAP
0.636beztriedna1089 SGWaAP
0.637ideologická17229 SGWaAP
0.638relativizmus5097 SGWaAP
0.638buržoázna6997 SGWaAP
0.639svetonázorová2059 SGWaAP
0.639rovnostárska689 SGWaAP