Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pluralita10590 SGWaAP
0.309pluralizmus5010 SGWaAP
0.452pluralitná2549 SGWaAP
0.454pluralitný2288 SGWaAP
0.485názorová_pluralita635 SGWaAP
0.522pluralitné724 SGWaAP
0.533pluralistická774 SGWaAP
0.538demokracia263683 SGWaAP
0.567rôznosť4970 SGWaAP
0.577demokratickosť1178 SGWaAP
0.583pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.583diskurz14136 SGWaAP
0.588názorová8979 SGWaAP
0.594relativizmus5097 SGWaAP
0.602subjektivita5117 SGWaAP
0.608liberalizmus19638 SGWaAP
0.608objektivita16143 SGWaAP
0.609demokratická111670 SGWaAP
0.610uniformita3770 SGWaAP
0.614liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.624sekularizmus3288 SGWaAP
0.630legitimita14045 SGWaAP
0.632diverzita9194 SGWaAP
0.638demokratizácia9510 SGWaAP
0.639subsidiarita2365 SGWaAP
0.640demokratický64512 SGWaAP
0.642fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.643hodnotová9496 SGWaAP
0.646demokratické26181 SGWaAP
0.646zastupiteľská_demokracia2318 SGWaAP
0.646politická_korektnosť5213 SGWaAP
0.648konzervativizmus7677 SGWaAP
0.651svetonázorová2059 SGWaAP
0.652ideologická17229 SGWaAP
0.653výlučnosť2567 SGWaAP
0.654anarchia10989 SGWaAP
0.654demokratizmus1136 SGWaAP
0.655jednostrannosť2883 SGWaAP
0.658politická608959 SGWaAP
0.659verejnoprávnosť2562 SGWaAP
0.660mnohorakosť2170 SGWaAP
0.664verejnoprávne_médium11575 SGWaAP
0.664liberálna27803 SGWaAP
0.666apolitickosť890 SGWaAP
0.667mnohosť1830 SGWaAP
0.667individualizmus8799 SGWaAP