Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pluralistický425 SGWaAP
0.489pluralistická774 SGWaAP
0.550pluralitný2288 SGWaAP
0.562pluralizmus5010 SGWaAP
0.579kolektivistický424 SGWaAP
0.591demokratický64512 SGWaAP
0.600sekulárny6815 SGWaAP
0.603pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.612svetonáhľad411 SGWaAP
0.619svetonázorový1242 SGWaAP
0.631pluralitná2549 SGWaAP
0.633antidemokratický434 SGWaAP
0.637svetonázorovo414 SGWaAP
0.644dualistický608 SGWaAP
0.644demokratizačný592 SGWaAP
0.645klerikálny635 SGWaAP
0.645centralistický969 SGWaAP
0.645epistemologický525 SGWaAP
0.648diskurzívny483 SGWaAP
0.651etatistický443 SGWaAP
0.652racionalistický771 SGWaAP
0.653pluralitné724 SGWaAP