Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pluralistická774 SGWaAP
0.320pluralitná2549 SGWaAP
0.384pluralizmus5010 SGWaAP
0.465sekulárna5098 SGWaAP
0.489pluralistický425 SGWaAP
0.494pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.529liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.533pluralita10590 SGWaAP
0.547rovnostárska689 SGWaAP
0.559demokratická111670 SGWaAP
0.563individualistická1297 SGWaAP
0.564kolektivistická547 SGWaAP
0.571pluralitné724 SGWaAP
0.571pluralitný2288 SGWaAP
0.583liberálna27803 SGWaAP
0.589sekularizmus3288 SGWaAP
0.603demokracia263683 SGWaAP
0.612globalizovaná1490 SGWaAP
0.613postmoderná6303 SGWaAP
0.613demokratický64512 SGWaAP
0.614sekulárny_humanizmus495 SGWaAP
0.615sekularizácia3910 SGWaAP