Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pluk21773 SGWaAP
0.237peší_pluk3628 SGWaAP
0.242prápor20875 SGWaAP
0.313delostrelecký_pluk771 SGWaAP
0.350gardový853 SGWaAP
0.363regiment3194 SGWaAP
0.363armádny_zbor2629 SGWaAP
0.386batalión1905 SGWaAP
0.399rota17882 SGWaAP
0.410tankový_prápor449 SGWaAP
0.420granátnik656 SGWaAP
0.428tanková_brigáda645 SGWaAP
0.432peší_prápor769 SGWaAP
0.447veliteľ145290 SGWaAP
0.449gardová913 SGWaAP
0.451eskadróna695 SGWaAP
0.459honvédsky505 SGWaAP
0.464tanková_divízia808 SGWaAP
0.480dôstojník75659 SGWaAP
0.481delostrelec3028 SGWaAP
0.484pechota8675 SGWaAP
0.487nadporučík8087 SGWaAP
0.491rotmajster2219 SGWaAP